Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Externé testovanie žiakov 9. ročníkov ZŠ a žiakov 4. ročníkov gymnázií s osemročným vzdelávacím programom

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rozhodol, že v školskom roku 2020/2021 ruší externé testovanie žiakov 9. ročníkov základných škôl a žiakov 4. ročníkov gymnázií s osemročným vzdelávacím programom.

Overovanie vedomostí prebehne na reprezentatívnej vzorke. Jeho cieľom je overiť vedomosti žiakov po druhej vlne pandémie.  Prieskum bude realizovaný na reprezentatívnej vzorke žiakov 9. ročníka základných škôl a 4. ročníka gymnázií s osemročným vzdelávacím programom. Vzorku bude tvoriť približne 500 škôl, pričom sa zapojí približne 13-tisíc žiakov. Vo vzorke budú zastúpené školy z celého Slovenska, mestské aj obecné školy, žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia, veľké aj malé školy, školy so slovenským aj s maďarským vyučovacím jazykom. Žiaci zo škôl s vyučovacím jazykom maďarským budú mať všetky materiály prístupné v maďarskom jazyku. Monitoring sa na vybraných školách uskutoční od 31. mája do 11. júna 2021. Školy si budú môcť v rámci týchto dvoch týždňov flexibilne vybrať termín podľa ich potrieb.

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.minedu.sk/testovanie-9-prebehne-na-reprezentativnej-vzorke/?fbclid=IwAR20gmLdkiWOuJUNJUMB_wvGgFuin1hs3f_ZCnjivgypfZlDjCS1K0RB7uUhttps://www.minedu.sk/rozhodnutie-ministra-z-27-5-2021-o-externom-testovani-ziakov-9-rocnikov-zakladnych-skol-a-ziakov-4-rocnikov-gymnazii-s-osemrocnym-vzdelavacim-programom/?fbclid=IwAR2-8dBkyNLEE7ODAdsDx-N_QnDhxVLdUXJwQMB07YM2glBABUxg_xGAzBQ


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov