Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

NKÚ preveril na Ministerstve vnútra SR uplatňovanie pravidiel hospodárneho a účelného používania verejných prostriedkov i nakladania so štátnym majetkom

Kategória: Aktuality Autor/i: nku.gov.sk

Celoslovenská reforma verejnej správy ESO spôsobila okrem iného zmätok v riadení a financovaní vyše 300 školských zariadení a špeciálnych škôl, ktoré sa vďaka novým pravidlám dostali pod zriaďovateľskú pôsobnosť ministerstva vnútra.

Ročné výdavky týchto subjektov sa dostali na úroveň 1,5 mld. eur, čo tvorí bezmála polovicu zo všetkých výdavkov ministerstva. Riziká a nedostatky reformy v tejto oblasti zvýrazňuje fakt, že okrem financií, odborná, metodická a koncepčná agenda týchto inštitúcií spadá priamo do pôsobnosti rezortu školstva, nie vnútra.

„Je správne, že minister vnútra našiel spoločnú reč so šéfom rezortu školstva a dohodli sa na zmene zákona. Všetky vzdelávacie inštitúcie sa tak dostanú pod jednu strechu. Finančne, metodicky i odborne budú pod dohľadom rezortu školstva. Týmto krokom sa konečne darí odstrániť nesystémový prvok zavedení do vzdelávacieho systému reformou ESO“, približuje Ľubomír Andrassy podpredseda NKÚ.  

Kompetenčná roztrieštenosť sa prejavovala pri nastavovaní rozpočtových pravidiel, ale i pri riešení havarijných situácií či prepojení škôl s regionálnymi samosprávnymi inštitúciami.

Zdroj a celé znenie správy: https://www.nku.gov.sk/aktuality/-/asset_publisher/9A3u/content/ministerstvo-vnutra-nebolo-dobrym-hospodarom-jeho-strategie-tvoria-externi-dodavatelia


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov