Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Rozhodnutie ministra o predĺžení školského vyučovania žiakov končiacich ročníkov praktických škôl do 30. júna 2021.

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Z dôvodu zlepšenia pandemickej situácie v súvislosti s ochorením COVID-19 v školskom roku 2020/2021 a z dôvodu potreby úpravy organizácie školského roka pre efektívne zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu žiakov praktických škôl sa predlžuje obdobie školského vyučovania žiakov končiacich ročníkov praktických škôl v školskom roku 2020/2021 do 30. júna 2021.   

Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 a 161k zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rozhodol, že školské vyučovanie sa pre posledné ročníky v praktických školách končí 30. júna 2021.

Zdroj: https://www.minedu.sk/rozhodnutie-ministra-z-26-5-2021/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov