Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Výzvy

Poznaj slovenskú reč

Kategória: Výzvy

MŠVVaŠ SR vyhlásilo XXXVII. ročník súťaže Poznaj slovenskú reč pre základné a stredné školy s vyučovacím jazykom maďarským. Celoslovenské kolo sa bude konať v dňoch 7. – 9. júna 2017 v Nových Zámkoch.  Dokumenty a formuláre súťaže sú zverejnené na www.statpedu.sk a sú záväzné pre všetky postupové kolá a kategórie.

Súťaž sa organizuje v súlade so smernicou MŠVVaŠ SR č. 27/2011 o organizovaní, riadení a finančnom zabezpečení súťaží detí a žiakov škôl a školských zariadení v znení smernice MŠVVaŠ SR č. 6/2013 a organizačným poriadkom súťaže Poznaj slovenskú reč č. 2015-24907/67483:4-100A.

Ciele súťaže

  1. Rozvíjať kľúčové kompetencie žiakov, najmä komunikatívne, osobné, sociálne a občianske kompetencie a kompetenciu vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry.
  2. Vhodnou motiváciou vytvoriť a pestovať pozitívne postoje žiakov k slovenskému jazyku ako k druhému jazyku. Prehĺbiť záujem žiakov o slovenský jazyk, hlavne o jeho aktívne používanie, čo je jednou z podmienok ús
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív výziev