Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Seriál Cudzí jazyk

Využitie obrázkov na hodinách anglického jazyka - 2. stupeň ZŠ

Väčšina učiteľov v snahe upútať pozornosť žiakov pri výučbe cudzích jazykov sa snaží využívať moderné a komunikatívne orientované metódy výučby, vrátane používania vizualizácií a názorných pomôcok. Vizualizácie pomáhajú rozvíjať detskú predstavivo...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk