Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Seriál Kritické myslenie

Posilnenie kritického myslenia edukantov prostredníctvom písania odborných esejí podľa modelu Jany Schaffer

Medzinárodné dokumenty ako Dublinské deskriptory, výzvy World Economic Forum a pod., apelujú na to, aby sa školy stali intelektuálnymi centrami, kde informácie sú východiskom myslenia a nie jeho výsledkom. Jedným z hlavných výsledkov školského vzd...

Formovanie kritického myslenia žiakov

Schopnosť pozrieť sa kriticky na argument je ovplyvnená zážitkami z detstva, získanou a overenou skúsenosťou, ale aj postojmi dôležitých dospelých, ktorých hodnoty a normy sme prijali do života. Zvedavosť detí je uchopiteľná v ich naliehavej potre...

Stav kritického myslenia žiakov stredných škôl

Schopnosť kriticky myslieť sa považuje za dôležitú kľúčovú kompetenciu 21. storočia, pretože je nevyhnutnou súčasťou v dnešnej informačnej spoločnosti. Keďže v našich podmienkach absentujú empirické výskumy o stave kritického myslenia našej populá...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk