Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Rubrika Hospitácie

Hospitačná činnosť v materskej škole

Riaditeľky materských škôl majú zodpovednosť za dodržiavanie učebných plánov, osnov, vzdelávacích štandardov. Sú zodpovedné za zvyšovanie odbornej a pedagogickej úrovne výchovno-vzdelávacej činnosti. Pre skvalitnenie činnosti a plnenie úloh vyplýv...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk