Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Seriál Neuropedagogika

Mozgovokompatibilné učenie, neuropedagogika

V období prudkého rozvoja vedy a techniky sa objavila potreba inovovať školu, najmä jej metódy a formy práce. S kritikou tradičnej školy prichádzajú aj nové myšlienky, predstaviteľmi ktorých boli napr. E. Key a neskôr M. Montessori, ktorí zdôrazni...

O mozgovokompatibilnom učení a vyučovaní (2.)

Na vyučovaní treba zabezpečiť atmosféru úplnej dôvery a bezpečia, bez prítomnosti ohrozenia. Model triunity ľudského mozgu sa v súčasnosti považuje za veľmi zjednodušený a nepresný, skresľujúci pohľad na ľudský mozog.  "Emócie riadia pozornosť a ...

O mozgovokompatibilnom učení a vyučovaní (1.)

Pojem učenie patrí medzi najdôležitejšie pojmy pre učiteľov. Je nesporné, že väčšina toho, čomu hovoríme učenie, sa odohráva v mozgu. Ak učitelia chcú efektívne riadiť procesy učenia svojich žiakov, mali by v prvom rade vedieť, čo a ako sa deje v ...

Mozgovokompatibilné učenie v podmienkach vyučovania na strednej škole

Potreba dobrej výchovy a kvalitného vzdelania je jedným zo základných predpokladov rastu prosperity a spoločenského pokroku ľudskej spoločnosti. Vieme, že poprední svetoví prognostici sa zhodujú v názore, že ľudská civilizácia bude prechádzať v 21...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk