Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Seriál Špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby

Vyučovanie matematiky v špeciálnej základnej škole

V príspevku poskytujeme námety pre prácu so žiakmi s ťažkým mentálnym postihom v predmete matematika, ktorí sa vzdelávajú v špeciálnych základných školách. Zameriavame sa na vymedzenie základného pojmového aparátu edukácie detí v špeciálnej základ...

Triedenie predmetov podĺa tvarov – variant C (ŠZŠ)

Metodický list k pracovnému listu č. 1 Cieľom aktivity je triediť a rozlíšiť predmety podľa tvaru, pozorovať predmety rôznych tvarov. Podnecovať motiváciu a záujem o pracovnú činnosť. Obťahovať predmety po línii, priradiť obrázky so správnym tvaro...

Diagnostika matematických schopností žiakov s mentálnym postihnutím

Diagnostika nie je len predmetom pedagogiky, psychológie alebo lekárskych vied. Laickú diagnostiku uskutočňuje aj rodič, ktorý si následne kladie množstvo otázok. Diagnostika sa môže realizovať v školskom prostredí, môže byť dlhodobá, vychádza z p...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk