Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Seriál Multikultúrne vzdelávanie

Osobnosť pedagóga a jeho kompetencie v multikultúrnom edukačnom procese

Multikulturalita v rôznej podobe je prirodzenou súčasťou takmer každej spoločnosti. Stretávame sa s ňou vo viacerých oblastiach nášho života, v práci, v súkromnom i spoločenskom živote, v medziľudských vzťahoch, v škole, vo voľnom čase a pod. V to...

Multikultúrne vzdelávanie v slovenskom školstve

Multikultúrne vzdelávanie môže byť jedným z nástrojov ako vnímať zložitosť súčasného sveta a to prostredníctvom lepšieho chápania odlišnosti druhých a seba. Aj Slovensko patrí medzi demokratické krajiny, ktorých neoddeliteľnou súčasťou by mala byť...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk