Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Seriál Didaktická technika

Tablety vo výučbe

Obsahom článku je opis skúsenosti autorky s aplikáciou tabletov do didaktického procesu. Vhodným zaradením tabletov do vyučovacieho procesu motivujeme žiakov k nachádzaniu nových súvislosti a k spájaniu predchádzajúcich skúsenosti s novými informá...

Zásady a princípy tvorby interaktívnych výučbových materiálov pre interaktívne tabule

V priebehu posledných piatich rokov sa aj v našich školách postupne udomácnili interaktívne tabule (IWB). Neuvádzame zámerne, že sa začali používať, pretože tomu tak naozaj v mnohých prípadoch nedošlo. V spojení so zakúpením tejto modernej didakti...

Súčasný vývoj audiovizuálnych technológií v školstve

Nový spôsob merania jasu farieb, schopnosť rozpoznávania vstupov z akéhoľvek zdroja, nielen z počítača, prechod k bezlampovým projektorom, využívanie interaktívnych dotykových displejov patrí k najnovšiemu vývoju audiovizuálnej techniky, ktorá vo ...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk