Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Seriál História

Didaktika v historickom kontexte storočí

Vznik didaktiky sa všeobecne, ale nie celkom presne, pripisuje J. A. Komenskému (1598 - 1670). Toto prvenstvo sa spája s jeho menom vďaka dielu Veľká didaktika. Pod pojmom didaktika pojal Komenský viacero oblasti novodobej pedagogickej vedy, ktoré...

Rok 1989 a bratislavské fakulty – študentské hnutie (výskum)

Spojenie termínov „rok 1989“ a „študenti“ sa spravidla viaže k revolučným udalostiam novembra či decembra. Študenti činní v kľúčových okamihoch našej histórie sa však neobjavili v novembri náhodne. Predchádzajúce mesiace či roky sa formovali ich n...

Exkurzia k téme - Židovská komunita v Košiciach

Prítomnosť židovskej komunity v meste Košice zanechalo výrazné stopy v kultúrno- spoločenskej, hospodárskej, aj každodennej stránke života. V Košiciach pôsobilo mnoho významných osobností židovského pôvodu a v meste sa nachádza niekoľko významných...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk