Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Seriál Prevencia šikanovania

Voľnočasové aktivity – prostriedok eliminácie šikanovania detí a mládeže (2.)

Článok sa venuje problematike eliminácie šikanovania prostredníctvom voľnočasových aktivít detí a mládeže na základných školách. Prináša a systematizuje najnovšie poznatky z oblasti voľného času, pedagogiky voľného času, voľnočasových aktivít detí...

Voľnočasové aktivity – prostriedok eliminácie šikanovania detí a mládeže (1.)

Článok sa venuje problematike eliminácie šikanovania prostredníctvom voľnočasových aktivít detí a mládeže na základných školách. Prináša a systematizuje najnovšie poznatky z oblasti voľného času, pedagogiky voľného času, voľnočasových aktivít detí...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk