Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Korene ideálov

Dátum: Autor/i: redakcia Rubrika: Editoriál Zo seriálu: Editorial

 „Skúsenosti, ktoré by sme my dospelí mali posúvať mladým, neznejú: „Život už s vašimi ideálmi zatočí!“, ale „Pevne zapustite korene do svojich ideálov, aby vám ich život nedokázal vziať!“ Albert Schweitzer

Mať ideály a tešiť sa na ich napĺňanie, ide ruka v ruke s odvahou prekonávať prekážky. Je správne vidieť v nich príležitosti, ktoré sa stávajú hybnou silou zmien. Aj v školstve ich potrebujeme vidieť dnes, zajtra, o rok a s každou novou generáciou detí potrebujeme byť všímaví k tomu, s čím prichádzajú, a kam smerujú. Ideálom ostávame verní aj v 2. čísle časopisu Didaktika. Ponúkame v ňom stále aktuálne témy.

Hĺbkové učenie a vyučovanie je jednou z inovatívnych koncepcií vyučovania. Je to vyučovanie, ktoré vťahuje žiaka do uvedomelého a tvorivého vzdelávania. Téme sa venuje Erich Petlák. Pripomína, že priamy prenos informácií z učiteľa na žiakov je už dávno prekonaný, treba preferovať také vyučovanie, ktoré dáva priestor aktivite žiakov pri získavaní nových vedomostí.

Zdenka Gadušová, Mária Horníčková a Eva Stranovská v druhej časti príspevku s názvom „Metodika čítania s porozumením v cudzojazyčnej edukácii (2.) - aplikačná časť“ analyzujú aplikáciu intervenčného programu do vyučovania čítania s porozumením, pričom sa koncentrujú na využitie pedagogickej intervencie v rámci edukačného procesu čítania s porozumením na príklade nemeckého jazyka.

Didaktickej hre ako súčasti primárnej matematickej edukácie sa venuje Michal Pankevič. V anotácii zdôrazňuje, že p

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Diskusia - Počet príspevkov: 0

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk