Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i PhDr. Andrea Baranovská, PhD.

Publikácie vo WK: Stres v práci učiteľa a syndróm vyhorenia

Počet článkov autora: 4


Spolupráca pedagogického asistenta s učiteľom v triede

Pedagogický asistent sa stáva súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu v triedach čoraz častejšie. Táto profesia je jednou z najmladších v školstve. Problémom je vymedzenie jeho kompetencií a vzťah medzi učiteľom a pedagogickým asistentom. Niektorí...

Autorita učiteľa a jej transfer na žiaka

Ako je možné, že niektorí učitelia zvládnu svoju triedu a žiakov bez problémov? Ako je možné, že nemajú problém prenechať svojim žiakom vedenie a necítia sa ohrození? V čom spočíva autorita učiteľa? Akým spôsobom ju môže učiteľ delegovať na žiakov...

Prokrastinácia ako problém súčasnosti

Prokrastinácia je fenomén, ktorý sa v posledných rokoch stáva stále častejšou premennou vo výskumoch. Je to tiež pojem, ktorý je veľmi dôležitým v rámci školy a vzdelávania, a to nielen zo strany žiakov, ale aj zo strany učiteľov. V príspevku sa v...

Stres - sprievodca životom

V ostatných rokoch sa často frekventovaným pojmom stal pojem „stres“, hovoríme o ňom vo vzťahu k pracovným povinnostiam, ale spájame ho aj s každodenným „uponáhľaným životom“. stresové situácie sú istou konfrontáciou našich schopností, možností, p...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Seriály