Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i Mgr. Robert Sabo, PhD.

Pedagogická fakulta UMB v Banskej Bystrici

Počet článkov autora: 2


Skúsenosť škôl s prítomnosťou školských podporných tímov (2.)

V reakcii na nedávny prísľub ministra školstva posilniť inklúziu v školách prostredníctvom podporných tímov, sme v predchádzajúcom čísle časopisu predstavili čitateľom výsledky výskumu, ktoré indikujú potrebu rozvoja zručností riaditeľov škôl v ob...

Skúsenosť škôl s prítomnosťou podporných tímov (1.)

Ku koncu roka 2020 predstavil minister školstva 12 opatrení, ktoré majú smerovať k modernizácii nášho školstva. Zarezonovala medzi nimi aj ambícia posilniť inklúziu, a to dosadením podporných tímov pedagogických asistentov a odborníkov do škôl. Pr...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Seriály