Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Metodické usmernenie k príspevku na edukačné publikácie zo štátneho rozpočtu na školský rok 2024/2025

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Príspevok na edukačné publikácie zo ŠR na školský rok 2024/2025 sa každej škole určí podľa počtu žiakov podľa stavu k 15. septembru 2023 (údaje zo štatistických výkazov od CVTI „Škol (MŠVVŠ SR) 3-01“ a „Škol (MŠVVŠ SR) 4-01“) a výšky príspevku na edukačné publikácie na žiaka.  

Oprávnené obdobie na použitie finančných prostriedkov zo ŠR na nákup edukačných publikácií na školský rok 2024/2025 je od 5. 4. do 4. 12. 2024 (t. j. úhrada faktúry bude možná najskôr 05.04.2024 a posledná úhrada faktúry bude možná najneskôr 04.12.2024). Nevyčerpané finančné prostriedky z príspevku na edukačné publikácie zo ŠR je potrebné prostredníctvom zriaďovateľa školy vrátiť najneskôr do 4.12. 2024 na účet regionálneho úradu školskej správy.

Otázky súvisiace s vyúčtovaním príspevku na edukačné publikácie treba adresovať RÚŠS. Kontakt pre otázky súvisiace s výškou príspevku, zoznamom edukačných publikácii a verejným obstarávaním: prispevokucebnice@minedu.sk.

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.minedu.sk/37965-sk/rok-2024/
Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov