Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Diskusia žiakov v primárnom vzdelávaní

Dátum: Rubrika: Prevencia, tímové aktivity

V príspevku sa venujeme téme diskusie žiakov v primárnom vzdelávaní. Ponúkame aktivity zamerané na rozhodovanie, ktoré demonštruje jednoduchý prístup k rozvoju kritického myslenia. Venujeme sa aj pravidlám, ktoré pomáhajú pedagógom viesť diskusie medzi žiakmi 1. stupňa základnej školy.

Škola predstavuje pre žiakov unikátne prostredie. Interakcie, ktoré deti zažívajú v rámci triednej komunity, transformujú školu aj na praktické tréningové cvičisko pre rozvoj a kultiváciu vzťahov, rozhodovania, kritického myslenia a komunikácie. Kultivovaný dialóg nesmie byť odložený na neskorší školský vek, ale je možné ho efektívne implementovať už v rámci aktivít primárneho vzdelávania.

Aktivita zameraná na rozhodovanie demonštruje jednoduchý prístup k rozvoju kritického myslenia už od mladšieho školského veku. V ďalšej aktivite sa sústredíme na pravidlá facilitácie diskusie medzi žiakmi prvého stupňa základnej školy zo strany pedagogických zamestnancov škôl.

Aktivita – Rozhodovanie

CIEĽ:

  • Naučiť žiakov, že zloženie skupiny môže mať vplyv na jej výsledok. Učiť ich tak vzájomnej tolerancii, rešpektovaniu názorov, argumentácii a kritickému mysleniu pri tvorbe argumentov.
  • Naučiť sa rôzne spôsoby rozhodovania (delegovanie, hlasovanie, žrebovanie, dohoda), ktoré žiaci môžu využiť v praxi pre zefektívnenie komunikácie.
  • Ozrejmiť žiakom, že zloženie skupiny, ktorá o niečom rozhoduje, ale aj voľba formy rozhodovania môže mať vplyv na výsledok.

REFLEKTUJÚCA SKUPINA: triedni učitelia

CIEĽOVÁ SKUPINA: žiaci 3. a 4. ročníka základnej školy

FORMY A METÓDY: facilitovaná diskusia učiteľom (frontálna – so zámerom usmerňovať diskusie) s využitím skupinovej práce. Pomôcť pri facilitovaní diskusie medzi žiakmi môžu aj žiaci vyšších ročníkov. Mladší žiaci ich vnímajú rešpektujúco, dôverujú im a starší žiaci prirodzene preberajú úlohu mentorov.

VŠEOBECNÉ ZADANIE: 

V prezentácii uvidíte 4 obrázky. Žiaci majú v obľube aj gify. Vašou úlohou bude dohodnúť sa, ktorý z obrázokov/gifov najlepšie znázorňuje ÚSPEŠNÚ KOMUNIKÁCIU. Postupovať budete podľa inštrukcií učiteľky. Učiteľka postupne zadáva inštrukcie:

  1. Vyberte si vedúceho skupiny. Vedúci skupiny sa pozrie na obrázky/gify a na papier napíše, ktorý obrázok, podľa neho, najlepšie znázorňuje spoluprácu. Papier odovzdá učiteľke.
  2. Hlasujte v skupine o tom, ktorý obrázok/gif najlepšie znázorňuje úspešnú komunikáciu. Hlasovanie prebehne tak, že si každý žiak premyslí, ktorý obrázok/gif by si vybral, a potom určený vedúci skupiny sa opýta ostatných žiakov: „Kto by dal svoj hlas 1. obrázku/gifu?“ Vedúci skupiny hlasy spočíta a napíše na papier číslo. Pokračuje ďalej: „Kto by dal svoj hlas 2. obrázku/gifu?“ Vedúci skupiny opäť hlasy spočíta a napíše na papier číslo. Postup zápisu sa opakuje aj pri 3. a 4. obrázku/gife. Papiere s hlasovaním na konci odovzdajú pani učiteľke.
  3. Teraz skúsime rozhodovanie prostredníctvom žrebovania. Na tri papieriky si napíšeme čísla. Na prvý papier číslo 1, na druhý papier č. 2 a na tretí papier č. 3. Papiere zložíme a vedúci skupiny vytiahne, resp. vyžrebuje jeden papier. Číslo prečíta a odovzdá učiteľke. Vyžrebované číslo predstavuje výherný obrázok.
  4. Posledným spôsobom rozhodovania je dohoda. V časovej dĺžke 10 minút (učiteľ/ka káže na hodinách čas) sa spoločne porozprávajte o obrázkoch/gifoch – opíšte obrázky/gify, čo sa na nich nachádza, čo predstavujú, prečo si myslíte, že váš výber obrázka je správny. Skúste sa spoločne dohodnúť na jednom riešení. Výsledok za skupinu nám vedúci skupiny oznámi, keď vyprší čas. Na zobrazenie času môžeme použiť akusticko-signalizačné stopky. 

Inštrukcia: Triedny učiteľ zapisuje odpovede skupín na tabuľu do schémy. Po ukončení aktivít žiakov nasleduje reflexia, rozbor, analýza, pri ktorej zapájame kritické myslenie detí formulovaním ďalších doplňujúcich otázok.

GIFY/OBRÁZKY: 

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Diskusia - Počet príspevkov: 0

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk