Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i Ing. Bronislava Švehláková

mediátorka, predsedníčka Asociácie rodinných mediátorov Slovenska

Počet článkov autora: 3


Mediácia zo zákona - fázy mediácie

Mediácia je v posledných rokoch jedna z najčastejšie využívaných odborných metód na riešenie konfliktov. Má veľmi široký záber, dá sa využiť prakticky v každej oblasti bežného života. Výnimkou nemusí byť ani školské prostredie. Obavy pred využitím...

Emocionálna inteligencia a empatia ako dôležitý predpoklad dôvery v tíme

V príspevku sa venujeme emocionálnej inteligencii, ktorá je dôležitým predpokladom riadiacej práce a manažovania tímu aj v školách a v školských zariadeniach. Je kľúčová pre spoluprácu so zákonnými zástupcami detí, žiakov a podstatná v komunikácii...

Komunikácia - pracovný nástroj manažmentu školy

Hlavným cieľom komunikácie je vzájomné porozumenie. Nie je to len prenos správy, ale akékoľvek vzájomné pôsobenie medzi ľuďmi. Aby sme našu komunikáciu označili za efektívnu, musíme si s druhým porozumieť. Porozumieť niekomu ešte neznamená, že s n...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Seriály