Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Výzvy na voľné mentorské pozície

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Aktuálne sú vyhlásené výzvy na voľné pozície MENTOROV v jednotlivých regionálnych centrách podpory učiteľov z 1. a 2. kola výzvy.

MŠVVaM v uplynulých mesiacoch zrealizovalo 3. kolo výzvy Učitelia pre 21. storočie na predloženie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na projekt Regionálne centrá podpory učiteľov. 3. kolo výzvy bolo vyhodnotené a od septembra 2024 vznikne finálnych 8 regionálnych centier podpory učiteľov na základných školách v posledných neobsadených regiónoch Slovenska. 

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.minedu.sk/regionalne-centra-podpory-ucitelov/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov