Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Spoločné stretnutia detí, rodičov a učiteľov

Dátum: Rubrika: Reflexie, návrhy, odporúčania

REŠPEKTUJÚCA A NENÁSILNÁ KOMUNIKÁCIA

Spoločné stretnutia detí, rodičov a učiteľov sú dôležitou súčasťou vzdelávacieho procesu, kde sa vytvára priestor na vzájomnú komunikáciu a spoluprácu medzi všetkými zainteresovanými stranami. Tieto stretnutia poskytujú príležitosť rodičom a učiteľom spoznať sa navzájom, diskutovať o potrebách a pokrokoch vo vzdelávaní dieťaťa.

V západných krajinách sa pojem komunita v súvislosti s budovaním školskej klímy často spomína. Podľa Jankovicha (2021), ktorý sa už 20 rokov zaoberá fenoménom tvorby komunít na Slovensku aj v zahraničí, pojem komunita je širokým pojmom, pre ktorý existuje až okolo 400 definícií. To, v čom sa takmer všetky definície zhodujú, je zameranosť na ľudí a odvíjanie sa od slova komunikovať (z lat. communicare). Jankovich tvrdí, že školy s maximálne 130 ľuďmi sú komunitami, ktoré tvoria hlboké prepojenia jednotlivcov na úrovni komunikácie a porozumenia. Pri komunikácii upozorňuje na schopnosť aktívneho počúvania. V rozhovore sa to prejavuje tak, že keď druhý rozpráva, my v hlave nestriehneme, aby sme ho chytili za slovíčka, neformulujeme si naše argumenty, odpovede, neskáčeme mu do reči, nevkladáme naše domnienky, ani nedočkavo nepozeráme na hodinky a neskúmame, čo sa asi chystá urobiť mucha za oknom. Ďalším faktorom posilňujúcim porozumenie je osobné vyjadrovanie pocitov a potrieb v prítomnom čase. Z toho pramení aj ďalší znak komunity – vzájomná dôvera.

Školy väčšieho charakteru identifikuje skôr ako geograficky vytvorené komunity, ktorých súčasťou sú triedne komunity. Jankovich (2021) tiež hovorí, že budovanie školských a triednych komunít je možné v každej škole za predpokladu, že na to máme dostatok času a zručností.

Odporúča zamerať sa na:

  • empatiu, súcitný prístup,
  • otvorenosť, pravdivosť v komunikácii,
  • transparentnosť.

Pokiaľ sa rozhodneme pre aktívnu prácu s klímou školy, ktorá okrem detí, pedagogických, odborných a technických pracovníkov školy určite zahŕňa aj rodičov, nemôžeme čakať rýchle a instantné výsledky. Práca s dôverou a vzťahmi je beh na dlhé trate. Na nasledovných stranách prinášame niekoľko príkladov toho, ako školy na Slovensku a v zahraničí spájajú školské komunity.

Burzy a jarmoky

Výhod búrz je hneď niekoľko. Okrem toho, že sa prostredníctvom nich dajú získavať extra financie na potreby školy, je to tiež šanca nájsť špecifikum danej školy/triedy, posilňovať tradície školy a regiónu, je to cesta ako vychovávať deti a rodičov k filantropii. Prostredníctvom predaja výrobkov, ktoré môžu byť vyrobené žiakmi a rodičmi na tvorivých dielňach alebo prostredníctvom predaja služieb, môžu žiaci získavať financie na plánované výlety, podporu ušľachtilej myšlienky alebo znevýhodnenej skupiny či jednotlivca. Príprava burzy dáva možnosť precvičiť si svoje organizačné schopnosti a skutočnosť, že výrobok treba predať, zasa komunikačné, prezentačné alebo aj vyjednávacie zručnosti. Učitelia a rodičia môžu byť zapojení v rôznych fázach tiež do príprav alebo výlučne ako potenciálni kupujúci. Burzy a jarmoky môžu fungovať samostatne alebo aj ako doplnková aktivita k školským akadémiám.

Deň otvorených dverí

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Diskusia - Počet príspevkov: 0

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk