Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Riadenie školy

Pedagogická dokumentácia

Publikované: Autor/i: Ing. Mgr. Zdenka Matulová Juríková

Pedagogická dokumentácia sa vedie v štátnom jazyku. V národnostných školách/národnostných školských zariadeniach sa pedagogická dokumentácia školy vedie dvojjazyčne (v štátnom jazyku a jazyku príslušnej národnostnej menšiny). V školách a školských zariadeniach s medzinárodným programom sa vedie v štátnom jazyku a jazyku, v ktorom sa uskutočňuje medzinárodný program.

Vzory formulárov pedagogickej dokumentácie schvaľuje ministerstvo školstva podľa jednotlivých druhov a typov škôl a školských zariadení. Vzory sú zverejnené na webovom sídle určenom ministerstvom školstva.

Škola/Školské zariadenie
Pedagogická dokumentácia
Ďalšia dokumentácia
Materská
škola
 1. triedna kniha,
 2. osobný spis dieťaťa.
 1. denný poriadok,
 2. zápisnica z rokovania pedagogickej rady,
 3. zápisnica z rokovania metodického združenia, ak je zriadené,
 4. záznam z pedagogického diagnostikovania,
 5. dokumentácia o aktivitách podľa § 28 ods. 16 zákona č. 245/2008 Z.z. (t. j. pobyty detí v škole v prírode, výlety, exkurzie, saunovanie, športový výcvik a ďalšie aktivity v súlade so školským vzdelávacím programom len s informovaným súhlasom zákonného zástupcu dieťaťa a po dohode so zriaďovateľom).
Základná
škola
 1. triedna kniha,
 2. triedny výkaz,
 3. katalógový list žiaka,
 4. protokol o komisionálnej skúške.
 1. rozvrh hodín,
 2. zápisnica z rokovania pedagogickej rady,
 3. zápisnica z rokovania predmetovej komisie, ak je zriadená,
 4. zápisnica z rokovania metodického združenia, ak je zriadené,
 5. dokumentácia o záujmovej činnosti školy,
 6. dokumentácia o aktivitách podľa § 30 ods. 6 zákona č. 245/2008 Z. z(t. j. výlety, exkurzie, jazykové kurzy, športový výcvik, pobyty žiakov v škole v prírode a ďalšie aktivity v súlade so školským vzdelávacím programom len s informovaným súhlasom zákonného zástupcu neplnoletého žiaka; ak ide o základnú š
Na zobrazenie tohto obsahu nemáte dostatočné oprávanenie.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Diskusia - Počet príspevkov: 0

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk