Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Kontrola NKU odhalila nedostatky v procese prípravy a realizácie stratégie pre mládež

Kategória: Aktuality Autor/i: nku.gov.sk

Kontrola zo strany Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) SR, ktorá sa zameriavala na obdobie od roku 2020 do 2023, odhalila nedostatky v procese prípravy a realizácie stratégie pre mládež. Zistilo sa, že tento proces nebol správne nastavený a chýbala jasná definícia zodpovednosti gestora alebo koordinátora.

Stratégia bola podľa národnej autority pre externú kontrolu nedostatočne nastavená. Indikátory nemali správne určené cieľové hodnoty a v strategickom dokumente chýbalo vyčíslenie finančných zdrojov pre všetky indikátory počas celého obdobia platnosti, čo ohrozuje efektívnu realizáciu opatrení a môže viesť k neefektívnemu využívaniu finančných prostriedkov. 

Kontrolóri zistili, že stratégia nevenovala dostatočnú pozornosť hlavným výzvam, ktorým čelí mládež, najmä pokiaľ ide o duševné zdravie. Analýza Inštitútu finančnej politiky z pred piatich rokov varovala, že je nevyhnutné modernizovať systém starostlivosti o duševné zdravie, posilniť jeho podporu a prevenciu. Ideálny stav by vyžadoval zvýšenie výdavkov o približne 230 miliónov eur ročne. Slovensko výrazne zaostáva za rozvinutými krajinami v financovaní duševného zdravia, kde sa na tento účel vynakladá 6 - 7 % z celkových výdavkov na zdravotnú starostlivosť, oproti Slovensku, kde je to len niečo vyše 3 %. Náklady na riešenie duševných porúch dosahujú až 2,1 miliardy eur ročne, čo predstavuje 2,4 % HDP v roku 2019, a tým výrazne zaťažujú zdravotný a sociálny systém a znižujú ekonomickú výkonnosť.

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.nku.gov.sk/domov/-/asset_publisher/fdfo/content/stat-zlyhava-v-strategickej-oblasti-ktora-suvisi-s-komplexnym-rozvojom-mladej-generacie


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov