Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Odborový zväz školstva aj v roku 2024 poskytuje svojim členom návratnú bezúročnú pôžičku

Kategória: Aktuality Autor/i: ozskolstva.sk

Termín podávania žiadosti pre tento rok je do 31. 5. 2024.

Kompletné vyplnenú žiadosť a prílohy podľa tlačiva možno zasielať na adresu Odborového zväzu pracovníkov  zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovenku. Žiadosti vyhodnotí komisia zložená zo zástupcov Úradu zväzu a združení zväzu, ktorá postupuje podľa zásad poskytovania pôžičiek. Po vyhodnotení budú úspešní žiadatelia oboznámení s návrhom zmluvy a ďalším postupom.

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.ozskolstva.sk/sk/Aktuality/udalosti-oznamy/poskytovanie-bezurocnych-poziciek-clenom-zvazu-6.alej
Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov