Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Prieskum spokojnosti vysokoškolských študentov na výučbu a podmienky na ich vysokej škole

Kategória: Aktuality Autor/i: cvtisr.sk

Cieľom prieskumu spokojnosti študentov je mapovať názory a pohľady vysokoškolských študentov na výučbu a podmienky na ich vysokej škole.

Prieskum sa uskutoční formou online dotazníka zaslaného vybraného vzoru študentov na ich školskú poštu. Vybraní študenti sa môžu zapojiť od 29. 4. do 9. 6. 2024. Účasť v prieskume je dobrovoľná. Prieskum sa zameriava na názory študentov prvého, druhého a spojeného prvého a druhého stupňa štúdia na verejných vysokých školách na Slovensku, ktorí realizujú svoje štúdium v dennej forme. V rámci prieskumu sú oslovení iba študenti vysokých škôl vybraní do vzorky, ktorá bola vytvorená prostredníctvom jednoduchého stratifikovaného výberu. Prieskum je riadený, dostupný iba respondentom zaradeným do vzorky dotazníka zaslaného na ich školský mail. Spracovanie údajov bude plne anonymné.

Po ukončení prieskumu budú získané dáta anonymne analyzované na úrovni jednotlivých vysokých škôl, aby na základe týchto dát mohli vysoké školy odstraňovať nedostatky, zlepšovať svoje silné stránky a efektívne zvyšovať kvalitu vzdelávania a študijného prostredia. Výsledky prieskumu budú zverejnené na jeseň 2024 a publikované na webstránke MŠVVaM SR.

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.cvtisr.sk/hodnot-to.html?page_id=58576


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov