Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Zákaz politickej propagácie v školách

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže vydalo stanovisko k zákazu politickej propagácie v školách.

Školský zákon zakazuje politickú propagáciu a činnosť politických strán v školách a školských zariadeniach (§ 151 ods. 2 školského zákona) a nepovoľuje reklamu a aktivity ohrozujúce zdravý vývin detí (§ 151 ods. 3 školského zákona). Ideologická neutralita je základom vzdelávania, čo znamená, že školy musia zabezpečiť apolitické a neutrálne prostredie, chrániace žiakov pred manipulatívnym vplyvom. Politická propagácia, definovaná v zákone o mediálnych službách a volebnom zákone, je na školách neprijateľná, zameriavajúc sa na zraniteľnejšiu skupinu - školákov.

Výchova a vzdelávanie majú za úlohu budovať pluralitnú a demokratickú spoločnosť v súlade s ideologickou neutralitou, akú vyžaduje slovenská ústava. Politické diskusie v školách by mali byť striktne apolitické a zamerané na vzdelávanie v oblasti občianstva, kritického myslenia a demokracie. Zároveň treba zabezpečiť, aby žiadne externé politické ani ideologické reklamy od tretích strán nespievali k politickej indoktrinácii žiakov. Aktivity tretích strán v školách musia zachovávať princípy apolitickosti a ideologickej neutrality, podporujúc vzdelávanie zamerané na hodnoty pluralitnej demokratickej spoločnosti.

Stanovisko k zákazu politickej propagácie v školách - celé znenie

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.minedu.sk/diskusie-o-verejnych-temach-ano-politicka-kampan-nie/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov