Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Suma stravného aj cestovných náhrad sa od 1. septembra zvýši

Kategória: Aktuality Autor/i: mpsvr.sk

V Zbierke zákonov vyšlo opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ktoré navyšuje stravné príspevky pre zamestnancov. 

Minimálna hodnota stravného lístka sa v reakcii na zvýšenie stravného počas pracovnej cesty od 1. septembra 2022 zvýši na 4,80 eura. Znamená to aj zvýšený príspevok na stravu pre zamestnancov, keďže 55 % z tejto sumy uhrádza zamestnávateľ. 

Návrhom opatrenia sa suma stravného od 1. septembra zvýši nasledovne:

  • 5 hodín až 12 hodín trvania pracovnej cesty zo 6 eur na 6,40 eura,
  • nad 12 hodín až 18 hodín trvania pracovnej cesty z 9 eur na 9,60 eura,
  • nad 18 hodín trvania pracovnej cesty z 13,70 eura na 14,50 eura.

Minimálna hodnota stravovacej poukážky je podľa Zákonníka práce 75 % stravného pre pracovné cesty v trvaní od 5 do 12 hodín. Pri sume stravného 6,40 eur bude minimálna hodnota stravovacej poukážky 4,80 eura . Zákonník práce určuje minimálnu hodnotu stravovacej poukážky, zamestnávateľ sa môže rozhodnúť poskytovať stravovaciu poukážku vo vyššej hodnote.

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.mpsvr.sk/sk/uvodna-stranka/informacie-media/aktuality/suma-stravneho-aj-cestovnych-nahrad-od-1-septembra-opat-zvysi.html


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov