Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Výška normatívu na osobné náklady asistenta učiteľa

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

V období od 1. júla 2022 je výška normatívu na osobné náklady 1 aistenta učiteľa/na 1 mesiac v sume 1 047 eur, vzhľadom na 3 % valorizáciou platov v zmysle Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme na rok 2022 a Dodatku č. 1 .

Počet AU na rok 2022 je v databáze uvedený osobitne na obdobie od 1.1.2022 do 31.8. 2022 a na obdobie od 1. 9. 2022 do 31. 12. 2022. Finančné prostriedky na osobné náklady AU na rok 2022 sú uvedené taktiež osobitne, a to vo výške ako boli pridelené v januári 2022 pred zberom údajov o AU a 3% valorizáciou platov a aktualizovaná výška finančných prostriedkov na osobné náklady AU po zbere údajov o AU na nasledujúci školský rok a 3% valorizácii platov od 1. júla 2022.

V spolupráci s Národnou implementačnou a koordinačnou autoritou príde k zmene financovania komponentov Plánu obnovy a odolnosti tak, že bude možné dodatočné financovanie pridelenia ďalších asistentov učiteľa od októbra 2022. Asistenti učiteľa nebudú prideľovaní priamo na školu ale do poradenských centier, ktoré pridelia asistentov na základe potrieb detí a žiakov.

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.minedu.sk/jul-2022/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov