Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Prostriedky na edukačné publikácie pre cudzie jazyky z Plánu obnovy na školský rok 2022/2023

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

MŠVVaŠ SR poskytne školám z Plánu obnovy a odolnosti v roku 2022 prostriedky mechanizmu na edukačné publikácie pre cudzie jazyky pre žiakov 3. – 9. ročníka základných škôl, 3. – 10. ročníka špeciálnych základných škôl a 1. – 4. ročníka gymnázií s osemročným vzdelávacím programom podľa príslušných rámcových učebných plánov štátneho vzdelávacieho programu.

Konkrétnu výšku prostriedkov mechanizmu na edukačné publikácie pre cudzie jazyky z POO, ktoré budú škole poskytnuté, sú zverejnené v Excel dokumente na webovej stránke.

Postup pre  poskytnutie prostriedkov, postup pri výbere a nákupe edukačných publikácií pre cudzie jazyky, postup pri poukazovaní a zúčtovaní prostriedkov je zverejnený na stránke minedu.sk.

Najčastejšie otázky a odpovede k príspevku na edukačné publikácie zo štátneho rozpočtu a prostriedkom mechanizmu na edukačné publikácie pre cudzie jazyky z POO na školský rok 2022/2023 

Zdroj: https://www.minedu.sk/prostriedky-mechanizmu-na-edukacne-publikacie-pre-cudzie-jazyky-z-poo-na-skolsky-rok-20222023/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov