Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Kritériá na určovanie najvyššieho počtu žiakov prvého ročníka stredných škôl - medzirezortné pripomienkovanie

Kategória: Aktuality Autor/i: aspi.sk

Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú kritériá na určovanie najvyššieho počtu žiakov prvého ročníka stredných škôl je v medzirezortnom pripomienkovaní. 

Návrh vyhlášky reaguje na novelu zákona č. 61/2015 Z. z., ktorým sa zaviedlo určovanie najvyššieho počtu žiakov prvých ročníkov stredných škôl aj pre odbory nižšieho stredného odborného vzdelania na stredných odborných školách a upravuje kritériá pre určenie najvyššieho počtu žiakov aj pre tieto odbory vzdelávania. V porovnaní s predchádzajúcou právnou úpravou sa upúšťa od všeobecného kritéria určovania, ktoré predstavoval kvantitatívny model, na základe ktorého boli rozdeľovaní žiaci v samosprávnom kraji v rámci jednotlivých odborov vzdelávania jednotlivým školám v závislosti od hodnôt, ktoré dosahovali tieto stredné školy v jednotlivých čiastkových kritériách.

Žiaci stredných školám sa budú určovať proporcionálne na základe poradia škôl daného vyhodnotením určovacích kritérií. V prípadoch, kde nie je možné postupovať pri určovaní počtu žiakov len na základe kritérií, aplikačná prax ukázala potrebu definovania prehľadného systému princípov určovania, o ktoré by sa mohli samosprávne kraje pri svojom rozhodovaní transparentne opierať a tým aj racionálne odôvodňovať svoje rozhodnutia v špecifických podmienkach vzdelávacích potrieb jednotlivých samosprávnych krajov. 

Legislatívny proces vo vláde SR

Zdroj: aspi.sk


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov