Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Zákon o financovaní voľného času dieťaťa - schválený v NR SR

Kategória: Aktuality Autor/i: aspi.sk

Vládny návrh zákona o financovaní voľného času dieťaťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov bol schválený NR SR.

Navrhuje sa vzhľadom na zvýšenie sumy prídavku na dieťa zrušenie jednorazového zvýšenia prídavku na dieťa pri prvom nástupe dieťaťa do prvého ročníka základnej školy. Umožní sa poskytovanie údajov o poberateľoch prídavku na dieťa a deťoch Finančnému riaditeľstvo SR za účelom poskytovania príspevku na financovanie voľnočasových aktivít. Navrhuje sa, aby sa príspevok na financovanie voľnočasových aktivít nepovažoval za príjem na účely poskytovania peňažných príspevkov na kompenzáciu sociálneho dôsledku ťažkého zdravotného postihnutia. 

Zriaďuje sa register poskytovateľov voľnočasových aktivít v oblasti kultúry ako informačný systém verejnej správy, ktorý obsahuje zoznam údajov o fyzických osobách podnikateľoch a právnických osobách, ktoré poskytujú voľnočasové aktivity v oblasti kultúry. Kontrolu podľa návrhu zákona v čl. I budú vykonávať zamestnanci daňových úradov. V súvislosti so zákonnými úpravami daňového bonusu na vyživované dieťa navrhuje legislatívno-technická úprava dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa.

Vo vykonávacom predpise, ktorý pripraví Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky bude ustanovený zoznam voľnočasových aktivít, na úhradu ktorých môže byť príspevok na financovanie voľnočasových aktivít použitý. Zoznam bude rozdelený na voľnočasové aktivity v oblasti vzdelávania, na voľnočasové aktivity v oblasti športu. Po dohode s Ministerstvom financií Slovenskej republiky bude ustanovená maximálna výška príspevku na jednotlivé voľnočasové aktivity v oblasti vzdelávania a športu.

Legislatívny proces v Národnej rade SR

Zdroj: aspi.sk

 


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov