Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Aktuality - 2017

Pri prácach na dohodu o brigádnickej práci študentov sa v roku 2018 nič nemení

Kategória: Aktuality

Sociálna poisťovňa pripomína, že študentom-brigádnikom sa hraničná suma 200 eur pre uplatnenie výnimky z platenia poistného na dôchodkové poistenie v roku 2018 nemení. 

Kompetencie asistentky učiteľa

Kategória: Aktuality Autor/i: Ing. Jarmila Belešová

Vyberáme z časti Riadenie školy - personálny manažment Aké sú kompetencie asistentky učiteľa? Má ukončené bakalárske štúdium v odbore vychovávateľstvo, to si doplnila dvojročným magisterským štúdiom v odbore sociálna práca. V minulých rokoch pôsob...

Ak PN prechádza z roku 2017 do roku 2018, jej výška sa nemení

Kategória: Aktuality

Sociálna poisťovňa upozorňuje poberateľov nemocenských dávok (nemocenské, materské, ošetrovné), že nemocenské dávky sa vyplácajú počas celej doby ich trvania v rovnakej výške – tak, ako boli vypočítané ku dňu vzniku dôvodu na ich poskytnutie. 

Môžeme zlepšiť výučbu angličtiny v stredných školách?

Kategória: Stredné školy

Učitelia anglického jazyka v stredných školách majú teraz jedinečnú možnosť získať moderné vzdelávacie materiály na výučbu, ktoré sú vhodné aj na prípravu na maturitu z angličtiny. Školám ich dodá Metodicko-pedagogické centrum (MPC), ktoré chce tý...

Psychológia zdravia a kvality života učiteľa a žiaka (1.)

Kategória: Aktuality Autor/i: PhDr. Tatiana Soroková, PhD.

Vyberáme z časopisu Manažment školy v praxi 11/2017 Žijeme v uponáhľanom svete, enormne sa zvyšuje tlak spoločnosti na kvalitu práce učiteľa. Učiteľ vyžaduje od žiakov väčšie výkony, nakoľko zo svojich skúseností vie, že musí žiadať oveľa viac, ab...

1. ročník Prakovského dňa tradícií

Kategória: Aktivity škol Autor/i: Spojená škola internátna Prakovce

V Spojenej škole internátnej v Prakovciach ožili na pár hodín staré tradície. Zhmotnili sa do výrobkov z tvorivej dielne šikovných rúk. V programe vystúpili žiaci SŠI a súčasťou programu bolo aj odovzdávanie ocenenia za dlhoročnú pedagogickú prácu.

Rezort školstva oficiálne prijal Slovenský kvalifikačný rámec a Národnú sústavu kvalifikácií

Kategória: Aktuality

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR oficiálne prijalo Slovenský kvalifikačný rámec a Národnú sústavu kvalifikácií. Zaväzuje sa zabezpečiť udržateľnosť Národnej sústavy kvalifikácií a jej zrkadlovo efektívnu spoluprácu s Národnou sústa...

Predmetové olympiády v týždni 11. 12. do 15. 12. 207

Kategória: Aktuality

Ponúkame prehľad predmetových olympiád a postupových súťaží v školskom roku 2017/2018, ktoré sa uskutočnia v termíne od 11. decembra do 15. decembra - domáce a školské kolá. 

Novela zákona č. 596/2003 Z.z. prešla do 2. čítania

Kategória: Aktuality

Umožnenie MŠVVaŠ SR plniť úlohy voči registru právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci, doplnenie a úprava ustanovení týkajúcich sa spracúvaných údajov Návrh poslancov NR SR na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 596/200...

ÚVZ SR: Školáci sa chcú hýbať!

Kategória: Základné školy

Prieskum Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky realizovaný prostredníctvom všetkých regionálnych úradov na základných a stredných školách ukázal, že prevažná väčšina detí rada športuje, obľubuje predmet telesná výchova a častokrát deť...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk