Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Výzvy

Výzva na predkladanie ŽoNFP na zvýšenie kapacít základných škôl Bratislavského kraja

Kategória: Výzvy

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie kapacít základných škôl Bratislavského kraja. RO pre IROP uzavrie výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v prípade vyčerpania finančných prostriedkov alokovaných na výzvu alebo rozhodnutím RO pre IROP.

S cieľom optimalizovať proces schvaľovania ŽoNFP si RO pre IROP vyhradzuje právo počas trvania výzvy aktualizovať konečné termíny jednotlivých hodnotiacich kôl, resp. upraviť interval konečných termínov hodnotiacich kôl. Aktualizácia termínov hodnotiacich kôl predstavuje zmenu formálnych náležitostí výzvy. Uzavretie hodnotiaceho kola 1 - 29. 7. 2021 a uzavretie hodnotiaceho kola 2 - 29. 9. 2021.

Oprávnení žiadatelia:

  • obec (obec ako zriaďovateľ základnej školy, mestská časť hlavného mesta SR Bratisla
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív výziev