Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Výzvy

PRIORITY mládežnickej politiky - výzva na predkladanie žiadostí o dotáciu

Kategória: Výzvy

MŠVVaŠ SR vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o dotáciu v rámci Programov pre mládež. Cieľom výzvy je prijímanie žiadostí o dotáciu zo štátneho rozpočtu na podporu aktivít zameraných na napĺňanie cieľov aktuálnej národnej stratégie pre mládež s prihliadnutím na tematické zameranie počas predsedníctva SR v Rade EÚ 2016 a ciele a výzvy mládežníckej politiky podľa Stratégie Slovenskej republiky pre mládež na roky 2014 – 2020. Žiadosť sa predkladá elektronicky v systéme NELSON do 18. decembra 2015 do 12:00 hod. (iuventa.sk).

Účel výzvy

  • zviditeľnenie tematickej priority v oblasti mládeže v rámci predsedníctva SR v Rade Európskej únie v roku 2016 (ďalej SK PRES 2016). V rámci výzvy sa podporia projekty zamerané na zdôraznenie významu odhaľovania a rozvíjania talentu a tvorivosti mladých ľudí prostredníctvom atraktívnych prístupov a inovatívnych metód v práci s mládežou tak, aby reagovali na ich aktuálne problémy, potreby a očakávania. Podnetné vzdelávacie prostredie v práci s mládežou by malo prispieť k zlepšeniu kvality života mladých ľudí a k zvýšeniu ich zručností potrebných pre život v neustále sa meniacom prostredí. Výzva je tiež zameraná na podporu vytvárania partnerstiev v tejto oblasti, vytvá
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív výziev