Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Mediácia

Mediačné zručnosti učiteľa

Kategória: Mediácia Autor/i: Mgr. Dušana Bieleszová

V školskom prostredí vzniknú mnohé spory medzi žiakmi spontánne a nečakane. Upokojenie situácie učiteĺom a pokračovanie vo vyučovacom procese je nevyhnutné. Žiaci, ktorí sú zvyknutí na rýchle rozhodnutie dospelej autority, strácajú potenciál vnímať konflikt ako príležitosť porozumieť spolužiakovi, jeho záujmom, potrebám, okolnostiam, ktoré ovplyvňovali jeho reakciu. Využitie prvkov mediácie učiteľom v takýchto situáciách môže byť dôležitým signálom pre rodičov žiakov, že škola, jej vnútorná kultúra, zručnosť riešiť konflikty pokojnou cestou podporuje. Učitelia sa tak stávajú pre žiakov pozitívnym vzorom aj v tomto smere.

Zastavenie impulzívneho konania

Prvým krokom učiteľa pri riešení agresívneho správania žiakov je zastavenie impulzívneho konania tak, aby sa v konflikte nepokračovalo a aby emócie vychladli čo najskôr. V komunikácii so žiakmi treba byť stručný a jasný. V tejto fáze nie je ešte dôležité vyriešiť spor, ale fyzicky oddeliť sporné strany. Ráznosť a dôraz na splnenie požiadavky ukončiť bitku je aj z hľadiska bezpečnosti žiakov namieste.

Ponuka pomoci vyriešiť konflikt

Následne je čas ponúknuť žiakom pomoc pri vyriešení ich konfliktu. Otázky formulujeme v rovine možností tak, aby vznikol priestor na samostatnosť rozhodovania žiakov, ale súčasne aby bol vyslaný signál, že napätie v triede nie je tolerovateĺné. 

Príklad formulácie otázok:

Cítite teraz to napätie v triede? Je dôležité, aby ste si veci vyjasnili. Máte záujem

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk