Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Riadenie školy

VZOR - Dohoda o hmotnej zodpovednosti

Publikované: Autor/i: Ing. Ingrid Veverková Konečná

V časti Súvisice formuláre a dokumenty pod textom uverejňujeme Vzor dohody o hmotnej zodpovednosti. 

Vzor nemá záväzný charakter, je len vo forme odporúčania.

Dohoda o hmotnej zodpovednosti je špecifickým druhom zmluvy. Zamestnanec je na základe dohody o hmotnej zodpovednosti zodpovedný za schodok vzniknutý na zverených hodnotách. Zodpovednosť zamestnanca za spôsobenú škodu je upravená viacerými ustanoveniami zákona č. 311/2011 Z. z. Zákonníka práce.

Predmetom tejto dohody je prevzatie hmotnej zodpovednosti zamestnanca za napr.:

  • zverené peňažné prostriedky,
  • ceniny,
  • zásoby materiálu a iné hodnoty určené na obeh.

Viac tu: https://www.ropoaobce.sk/sk/vzory/dohoda-o-hmotnej-zodpovednosti.v-8.html


Zdroj: ropoaobce.skDiskusia - Počet príspevkov: 0

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk