Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Grantový program Talenty novej Európy

Kategória: Aktuality Autor/i: tne.sk

Prihlásiť sa do Programu je možné od 21. februára do 21. marca 2022 prostredníctvom online prihlášky, ktorú nájdete na webovej stránke www.tne.sk. Prihlášku je potrebné vyplniť a odoslať najneskôr do 24:00 h posledného dňa prijímania prihlášok.

Program je otvorený pre výnimočne talentované deti vo veku od 8 do 25 rokov, ktoré vynikajú v oblastiach vedy, umenia alebo športu. Uchádzať sa v ňom môžu o finančnú podporu, ktorú môžu využiť napríklad na zakúpenie hudobného nástroja, vedeckého vybavenia, študijných a umeleckých potrieb, športového výstroja alebo na účasť v súťažiach, na kurzoch, tréningoch a stážach.

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.tne.sk/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk