Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Vzdelávanie detí cudzincov

Kategória: Aktuality Autor/i: statpedu.sk

Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (§ 146 ods. 1) vymedzuje deti cudzincov ako deti osôb, ktoré sú občanmi iného štátu alebo osôb bez štátnej príslušnosti, s povoleným pobytom na území Slovenskej republiky; deti žiadateľov o udelenie azylu na území Slovenskej republiky; deti Slovákov žijúcich v zahraničí; deti ako žiadatelia o udelenie azylu; deti ako cudzinci, ktorí sa nachádzajú na území SR bez sprievodu zákonného zástupcu.

Otázky v súvislosti so vzniknutou situáciou a prijímaním žiakov a žiačok prichádzajúcich z Ukrajiny, môžete zasielať na adresu: ziacizukajiny@statpedu.sk.

Zdroj: https://www.statpedu.sk/sk/vzdelavanie/vzdelavanie-deti-cudzincov/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk