Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Jazykové kurzy pre deti cudzincov - Oľga Pivarníková

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

Zvyšujúci sa počet školopovinných detí cudzincov na Slovensku podnietil potrebu organizovania jazykových kurzov slovenského jazyka na prekonávanie komunikačných bariér.

Praktická príručka Jazykové kurzy pre deti cudzincov prináša odpovede na dôležité otázky.

Čitateľ dostáva do rúk praktický návod, ako finančne a organizačne zabezpečiť jazykový kurz, pripraviť jeho obsahovú náplň. Získa komplexný pohľad na zameranie a priebeh kontroly kurzu.

Veľmi hodnotnou súčasťou publikácie sú otázky z praxe vrátane odpovedí, odporúčané vzory dokumentov, ale aj ukážka vzorovej vyučovacej hodiny.

Publikácia je určená všetkým, ktorí uvažujú o organizovaní kurzov slovenského jazyka pre deti cudzincov, ale aj pre tých, ktorí ich už organizujú, čím umožňujú deťom cudzincov skvalitniť svoju komunikáciu v slovenskom jazyku a rýchlo sa zaradiť do vzdelávacích programov v systéme slovenského regionálneho školstva. Ocenia ju predovšetkým zriaďovatelia, riaditelia škôl a pedagogickí zamestnanci, ktorí sú lektormi jazykového kurzu pre deti cudzincov.

Viac k téme vzdelávania detí cudzincov aj na stránkach ŠPÚ: https://www.statpedu.sk/sk/vzdelavanie/vzdelavanie-deti-cudzincov/?fbclid=IwAR1FYUx8faSlNXeCFTsm-7O7YP-kH-YPozdExQhc-WtEYPcWzfF9JkHB4bk

 Jazykové kurzy pre deti cudzincov - Oľga Pivarníková


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk