Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Sieť zariadení poradenstva a prevencie po 1. 1. 2023

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Sieť zariadení poradenstva a prevencie bude po 1. januári 2023 spolu tvoriť 160 zariadení.

Centrá poradenstva a prevencie budú vykonávať činnosti podpornej úrovne 3. a 4. stupňa, v zmysle § 131 zákona 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon). Od 1. januára 2023 bude v sieti zariadení poradenstva a prevencie pôsobiť 73 štátnych a 59 súkromných CPP. 

Špecializované centrá poradenstva a prevencie budú vykonávať činnosti podpornej úrovne 5. stupňa, v zmysle § 131 zákona 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon). Od 1. januára 2023 bude v sieti zariadení poradenstva a prevencie pôsobiť 13 štátnych a 16 súkromných ŠCPP.

Špecializované centrá poradenstva a prevencie budú vykonávať činnosti podpornej úrovne 5. stupňa, v zmysle § 131 zákona 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon). Od 1. januára 2023 bude v sieti zariadení poradenstva a prevencie pôsobiť spolu 29 ŠCPP, z toho 13 štátnych a 16 súkromných.  

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.minedu.sk/siet-zariadeni-poradenstva-a-prevencie-od-112023/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov