Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Spojené voľby 2022 - Odporúčania pre voličov

Kategória: Aktuality Autor/i: uvzsr.sk

ÚVZ SR vydáva v súvislosti so spojenými voľbami dňa 29. októbra 2022 odporúčania na dodržiavanie základných hygienicko-epidemiologických opatrení vo volebných miestnostiach. Ide o preventívne kroky, ktorými je možné počas aktuálnej pandémie COVID-19 a aj chrípkovej sezóny znižovať riziko šírenia respiračných ochorení (COVID-19, chrípka, chrípke podobné ochorenia, a pod.)

Odporúčania pre voličov pred vstupom do volebnej miestnosti

  • prekryte si horné dýchacie cesty, najlepšie respirátorom,
  • do volebnej miestnosti vstupujte na vyzvanie, čím sa zabezpečí potrebný počet voličov v danom okamihu, 
  • ak pred volebnou miestnosťou čakáte v rade, dodržujte dostatočný sociálny odstup,
  • pred vstupom do volebnej miestnosti si vydezinfikujte ruky, 
  • v prípade, že pred vstupom do volebnej miestnosti nebude k dispozícii dávkovač dezinfekcie, použite vlastnú, 
  • volebnej komisii je potrebné preukázať svoju totožnosť. Pri predložení občianskeho preukazu vás preto člen komisie vyzve, aby ste si respirátor na chvíľu zložili a ukázali tvár,
  • po overení vašej totožnosti si respirátor môžete opäť nasadiť,
  • použite vlastné písacie potreby,
  • po odchode z volebnej miestnosti si vydezinfikujte ruky.

Ak ste v zmysle platnej vyhlášky v povinnej domácej izolácii z dôvodu ochorenia na COVID19, je nutné požiadať o špeciálny spôsob hlasovania do piatka 28. októbra 2022 do 12:00 na príslušnom obecnom alebo mestskom úrade, ktorý zabezpečí vyslanie špeciálnej volebnej komisie na vami zadanú adresu v rámci obce či mesta. Pred príchodom špeciálnej volebnej komisie si prekryte horné dýchacie cesty respirátorom, vydezinfikujte si ruky a pripravte si vlastné písacie potreby. Podrobné informácie k podmienkam vyslania špeciálnej volebnej komisie vám poskytne príslušný obecný/mestský úrad podľa miesta trvalého bydliska.

Odporúčania pre členov volebných komisií: https://www.uvzsr.sk/docs/info/spojene_volby2022/TS_Spojene_volby_odporacania_prevencia.pdf

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.uvzsr.sk/docs/info/spojene_volby2022/TS_Spojene_volby_odporacania_prevencia.pdf


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov