Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Výzvy

"Ukrajinský žiak" — projekt pre pomoc ukrajinským deťom (31.10.)

Kategória: Výzvy

Ukrajinskí žiaci, ktorí navštevujú slovenské základné alebo stredné školy, môžu získať príspevok na nákup digitálneho zariadenia vo výške 350 eur a pripravovať sa tak na vzdelávanie rovnako ako ich slovenskí spolužiaci. Uzávierka: 31. 10. (ukrajinskyziak.sk).


Na získanie digitálneho príspevku vo výške 350 EUR na nákup nového digitálneho zariadenia musí dieťa spĺňať tieto požiadavky:

  • byť občanom Ukrajiny,
  • mať na Slovensku štatút dočasného útočiska s označením ODÍDENEC,
  • byť žiakom slovenskej základnej alebo strednej školy
  • byť mladší ako 18 rokov.

Registráciu na poskytnutie príspevku oprávnených subjektov, ktoré spĺňajú všetky uvedené podmienky v školskom roku 2023/2024 je potrebné vykonať do 30.09.2023. Uplatnenie príspevku je možné v ktorejkoľvek z dostupných predajní zapojených do projektu, a to do 31.10.2023.

Často kladené otázky: https://ukrajinskyziak.sk/casto-kladene-otazky-sk

Zdroj a ďalšie informácie: https://ukrajinskyziak.sk/zakladne-informacie-sk


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív výziev