Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Poruchy správania a učenia sa - Vede v CENTRE

Kategória: Aktuality Autor/i: cvtisr.sk

27. marca 2024 o 17.00 hod. v CVTI SR na Lamačskej ceste 8A v Bratislave v konferenčnej miestnosti na 2. poschodí  sa uskutoční prednáška PhDr. Evy Smikovej, PhD., z Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie. 

Prednáška bude zameraná na psychologické a sociálne aspekty porúch ako dyslexia, dysgrafia, dysortografia, dyskalkúlia, dyspraxia a aj na to, aké problémy môžu spôsobiť v dospelosti. Prednáška sa bude zároveň streamovať a záznam z nej bude neskôr dostupný na YouTube CVTI SR. Otázky možno zasielať do 26. marca 2024 na e-mail ncpvat@cvtisr.sk.

Zdroj a ďalšie informácie: https://vedanadosah.cvtisr.sk/podujatie/poruchy-spravania-a-ucenia-sa-ako-mozeme-nasim-detom-pomoct/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov