Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Diagnostika školskej spôsobilosti detí v materskej škole - úhrada nákladov

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Zariadenia poradenstva a prevencie majú svoje výkony financované prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a mládeže Slovenskej republiky, preto nie je možné, aby za poskytovanie diagnostiky školskej spôsobilosti detí v materských školách získavali finančné prostriedky od materských škôl.

Systém pridelenia finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre tieto zariadenia zohľadňuje počet detí alebo žiakov, pre ktorých je poskytovaná odborná činnosť, ale aj jednotlivé výkony odbornej činnosti. V § 2 ods. 3 zákona č. 597/2003 Z. z. sú vymenované zdroje financovania cirkevných a súkromných zariadení poradenstva a prevencie. Žiadny z týchto uvedených zdrojov neumožňuje neštátnym ZPP získavať finančné prostriedky od materských škôl alebo obcí za vykonanú diagnostiku školskej spôsobilosti detí.

Zdroj: https://www.minedu.sk/data/att/56d/29092.382d30.pdf


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov