Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Náhradný termín externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky

Kategória: Aktuality Autor/i: nivam.sk

Aprílový (náhradný) termín EČ a PFIČ MS sa uskutoční 9. až 11. apríla 2024 na vybraných stredných školách.

Na aprílovom termíne sa môžu zúčastniť žiaci, ktorí boli prihlásení na marcový termín externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky v školskom roku 2023/2024 bez ohľadu na to, či mali vykonať riadny termín alebo opravný termín a postupovali podľa § 89, odsek 2 školského zákona v platnom znení.


Zdroj a ďalšie informácie: https://www2.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/maturita


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov