Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Národný projekt Zručnosti pre trh práce

Kategória: Aktuality Autor/i: https://www.employment.gov.sk/

Od 8. apríla 2024 bude nový národný projekt Zručnosti pre trh práce ponúkať možnosť bezplatne získať finančnú podporu na vzdelávanie či rekvalifikáciu, čo ho činí prvým projektom svojho druhu, určeným nielen pre nezamestnaných, ale aj pre zamestnaných jednotlivcov.

Cieľom nového národného projektu Zručnosti pre trh práce je podporiť uchádzačov o zamestnanie v hľadaní práce prostredníctvom rekvalifikácie a pôsobiť preventívne. Žiadatelia budú mať možnosť voľby vzdelávania a jeho poskytovateľa. Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny budú akceptovať iba poskytovateľov, ktorí pôsobia v oblasti vzdelávania najmenej jeden rok. Žiadosť o poskytnutie príspevku je nutné podať najneskôr 30 kalendárnych dní pred začiatkom kurzu. Pri schvaľovaní žiadostí úrady budú brať do úvahy individuálne predpoklady a potreby žiadateľov, ako aj potreby trhu práce. V prípade schválenia žiadosti úrad uzavrie s žiadateľom dohodu, na základe ktorej mu poskytne finančnú podporu na vzdelávací kurz.

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.employment.gov.sk/sk/uvodna-stranka/informacie-media/aktuality/urady-prace-socialnych-veci-rodiny-podporia-rozvoj-zrucnosti.html


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov