Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

25. marec 1942 – Prvá deportácia slovenských Židov do koncentračných táborov

Kategória: Aktuality Autor/i: PhDr. Adam Bielesz, PhD.

Jednou z najväčších tragédií moderných slovenských dejín sú osudy slovenskej židovskej komunity. Smutný osud Židom nachystali predstavitelia režimu formálne nezávislého štátneho útvaru. Pred osemdesiatimi rokmi sa začala napĺňať najsmutnejšia časť ich politiky. Začali sa deportácie do koncentračných táborov. Tragédiu Židov na Slovensku nerealizovali predstavitelia nacistického Nemecka, ale predstavitelia Slovenskej republiky. Pred osemdesiatimi dvomi rokmi sa začala realizovať najsmutnejšia časť ich politiky, deportácie do koncentračných táborov.

Holokaust sa nezačal deportáciami. Už od roku 1938 slovenskí politickí predstavitelia stupňovali  opatrenia voči tunajšej židovskej komunite. Propagandistickú kampaň čoskoro doplnili už prvé kroky odoberajúce Židom občianske a ľudské práva.  Židom sa znemožňoval   voľný pohyb po slovenských obciach,  nemohli navštevovať školy s ostatnými žiakmi. Nasledovala arizácia, štátom posvätená a naplánovaná krádež židovského majetku a jeho odovzdanie do rúk nežidovského obyvateľstva. Na konci stáli Židia ako bezprávna a nemajetná populácia s minimálnymi možnosťami na zabezpečenie vlastnej obživy. 

Štát začal Židov umiestňovať do pracovných táborov rozmiestnených na celom Slovensku. Zároveň sa začali rokovania o možnom odsune Židov do Nemeckom okupovaného územia. Slovenskí politici prisľúbili za každého dovezeného Žida zaplatiť poplatok 500 ríšskych mariek a po prechode štátnej hranice mala židovská populácia prísť o slovenské občianstvo. Nemecko sľúbilo, že deportované osoby sa už na Slovensko nevrátia. Slovenská republika sa tak stala štátom v nacistami ovládanej Európe, ktorý vlastnú židovskú populáciu vyviezol do koncentračných táborov.

Prvý vlak opustil Slovensko 25. marca 1942. Do koncentračného tábora Osvienčim putovali ženy a dievčatá prevažne z okresov východného Slovenska. Do zastavení prvej fázy deportácií prešlo cez hranice 57 transportov odvážajúcich spolu približne 58 tisíc slovenských Židov. Zvyšok prežil do vypuknutia SNP, kedy zničenie slovenskej židovskej komunity dokončili deportácie organizované už po taktovkou nemeckých okupačných orgánov.

Ako dejiny ukazujú k masovému vraždeniu väčšej skupiny obyvateľstva vedie dlhá cesta začínajúca len zdanlivo drobnou zmenou slovníka. Preto i dnes treba spozornieť, keď jazyk populácie, ale aj politických elít vyostruje napätie.

Zdroja a ďalšia literatúra:

Ústav pamäti národa


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov