Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

25. marec 1942 – Prvá deportácia slovenských Židov do koncentračných táborov

Kategória: Aktuality Autor/i: PhDr. Adam Bielesz

Jednou z najväčších tragédií moderných slovenských dejín sú osudy slovenskej židovskej komunity. Smutný osud Židom nachystali predstavitelia režimu formálne nezávislého štátneho útvaru. Pred osemdesiatimi rokmi sa začala napĺňať najsmutnejšia časť ich politiky. Začali sa deportácie do koncentračných táborov.

Holokaust sa však nezačal deportáciami. Už od roku 1938 slovenskí politickí predstavitelia stupňovali zásahy voči tunajšej židovskej komunite. Propagandistickú kampaň čoskoro doplnili už prvé kroky odoberajúce Židom občianske práva. Znemožňoval sa im voľný pohyb po slovenských obciach, zakazovala sa návšteva škôl. Nasledovala arizácia, štátom posvätená a naplánovaná krádež židovského majetku a jeho odovzdanie do rúk nežidovského obyvateľstva. Na konci stáli Židia ako bezprávna a nemajetná populácia s minimálnymi možnosťami na zabezpečenie vlastnej obživy. 

Štát začal Židov umiestňovať do pracovných táborov rozmiestnených na celom Slovensku. Zároveň však začali rokovania o možnom odsune Židov do Nemeckom okupovaného územia. Slovenskí politici prisľúbili za každého dovezeného Žida zaplatiť poplatok 500 ríšskych mariek a po prechode štátnej hranice mala židovská populácia prísť o slovenské občianstvo. Nemecko sľúbilo, že deportované osoby sa už na Slovensko nevrátia. Slovenská republika sa tak stala štátom v nacistami ovládanej Európe, ktorý vlastnú židovskú populáciu vyviezol do koncentračných táborov.

Ako výskumy historikov nasvedčujú, nebolo tak dosiahnuté po nemeckom nátlaku, lež dobrovoľne. Prvý vlak opustil Slovensko 25. marca 1942. Do koncentračného tábora Osvienčim putovali ženy a dievčatá prevažne z okresov východného Slovenska. Do zastavení prvej fázy deportácií prešlo cez hranice 57 transportov spolu odvážajúcich približne 58 tisíc slovenských Židov. Zvyšok prežil do vypuknutia SNP, kedy zničenie slovenskej židovskej komunity dokonali deportácie organizované už po taktovkou nemeckých okupačných orgánov.

Ako dejiny ukazujú k masovému vraždeniu väčšej skupiny obyvateľstva vedie dlhá cesta začínajúca len zdanlivo drobnou zmenou slovníka. Preto i dnes treba spozornieť, keď jazyk populácie, ale aj politických elít vyostruje napätie. Vyhneme sa tak ďalším zbytočným tragédiám.

Zdroja a ďalšia literatúra:

Ústav pamäti národa


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk