Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Objednávka štátu na zvýšenie počtu študentov zo Slovenska vo vybraných študijných programoch a odboroch

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Vláda Slovenskej republiky sa v programovom vyhlásení zaviazala, že zabezpečí objednávku štátu na zvýšenie počtu študentov zo Slovenska vo vybraných študijných programoch a odboroch.

Zvýšenie podpory z 9 000 € na 16 500 € na tri roky sa týka študijných odborov, akými sú napríklad učiteľstvo, ošetrovateľstvo, verejné zdravotníctvo, všeobecné lekárstvo, odbory z oblasti jadrovej energetiky.

Popri 750 úspešných uchádzačoch z kategórie najväčšie talenty a 420 uchádzačoch z kategórie nadpriemerní študenti zo sociálne znevýhodneného prostredia alebo špecifických znevýhodnených skupín, bude navyše vybraných 400 najlepších uchádzačov, ktorí sa zapíšu na študijný program pripravujúci na nedostatkové povolanie. Ministerstvo zároveň významne navýšilo aj dlhodobo stagnujúce dotácie na ubytovanie študentov na internátoch o 20 %, na prevádzku internátov o 31 % a aj príspevok na stravu o 33 %.

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.facebook.com/minedu.sk


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov