Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Svetový deň Downovho syndrómu

Kategória: Aktuality Autor/i: downovsyndrom.sk

21. marca 2022 si pripomíname Svetový deň Downovho syndrómu. Medzinárodná spoločnosť Downovho syndrómu (DSI) vyzýva svojich sympatizantov na celom svete, aby vlastnými aktivitami prispeli k zvyšovaniu povedomia o tom, čo Downov syndróm je, čo znamená mať Downov syndróm, a akú dôležitú úlohu majú ľudia s Downovým syndrómom v našich životoch a komunitách.

Cieľom je šíriť osvetu o ľuďoch s Downovým syndrómom, a tak prispieť k vyššej kvalite ich života – lepšími podmienkami na vzdelanie, zamestnanie, začlenenie a prijatie spoločnosťou v každej oblasti života.

Tento rok sa kampaň #WDSD nesie v znamení „Inklúzia znamená...“ (#inclusionmeans). Deklaruje, že ľudia s Downovým syndrómom nemajú byť na okraji spoločnosti, ale sú súčasťou nás všetkých. Ľudia s Downovým syndrómom majú byť v centre záujmu spoločnosti nielen v tento deň, ale počas celého roka, aby sa stali prirodzenou súčasťou našich životov.

Ponožková výzva

Zdroj a ďalšie informácie: https://downovsyndrom.sk/v16/node/2431


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov