Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Náhradný termín EČ a PFIČ MS

Kategória: Aktuality Autor/i: nucem.sk

Náhradný termín (NT) EČ a PFIČ MS sa uskutoční 5. až 8. apríla 2022 na vybraných stredných školách. 

Zoznam škôl, na ktorých sa uskutoční NT EČ a PFIČ MS a harmonogram NT bude zverejnený 1. apríla 2022 na https://www.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/maturita. Na náhradnom termíne EČ a PFIČ MS sa môžu zúčastniť žiaci, ktorí boli prihlásení na riadny termín EČ a PFIČ MS v školskom roku 2021/2022 bez ohľadu na to, či mali vykonať riadny termín, alebo opravný termín a postupovali podľa § 89, odsek 2 školského zákona v platnom znení.

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/maturita


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov